torsdag 11. maj 2017

Ynglende tranepar i Saksfjed

Så er det en længe ventet realitet: Fugleværnsfonden har ynglende traner i Saksfjed Inddæmning, hvor to traneunger netop er blevet observeret.

PRESSEMEDDELELSE

Havørneparret i Fugleværnsfondens sydlollandske reservat har fået fine naboer. I den seneste tid har mange gået og krydset fingre for, at det tranepar, som igen i år har valgt at slå sig ned i fondens reservat ved Saksfjed Inddæmning, ville gøre yngleforsøg. Det har med andre ord været længe ventet, og nu har tranerne fået 2 unger og så endda klos op af havørneørnereden i reservatet.

- Jublen var stor, da traneparret spankulerede rundt på engene med unger. Især i den frivillige lokale arbejdsgruppe, som ofte tilser i området. Det er noget, vi alle har ventet længe på, fortæller Marie-Louise Olsen, som er naturforvalter i Fugleværnsfonden.

I 2011 blev vandstanden hævet på Fugleværnsfondens enge, som led i et naturgenopretningsprojekt. Håbet var blandt andet, at skabe bedre levevilkår for tranen. Tranerne har været set on and off igennem flere år, og i 2016 gjorde de også yngleforsøg, men uden held, så des større er glæden ved at se dem med unger nu.

- Det er virkelig en glædelig nyhed, for fuglelivet og for fondens arbejde med at skabe fristeder af denne art, og derfor også for den målrettede naturforvaltning, der ser ud til at have båret frugt, fortæller en glad naturforvalter.

Traneparret holder til i den fold, hvor der blev sat vilde heste ud i 2013. Der er ikke adgang for folk inde i folden, og grundet havørneparret er diget som de forrige år lukket for færdsel. Måske netop derfor har tranerne valgt denne lokalitet til at yngle på. Traner er ret sky fugle, og kræver ro og fred med begrænset menneskelig færden, især i yngletiden og derefter. Derfor kan de ofte også været ret svære at få at se og også registrere som ynglefugl.

If. Uffe Nielsen, som er naturvejleder i Lolland Kommune, så er tranerne at finde flere steder på Lolland og Falster:
- Generelt oplever vi, at der kommer flere og flere traner til vores område, hvilket er meget positivt, fortæller han.

I Danmark har tranen, ligesom i resten af Vesteuropa og landene omkring Østersøen, igennem de senere år haft en stor bestandsfremgang, så vi nu har omkring 200 ynglepar i landet. Fremgangen skyldes sandsynligvis at den europæiske bestand siden 1800-tallet har været kraftigt reduceret af jagt og ødelæggelse af levesteder, men nu er på vej tilbage efter at jagt er blevet forbudt mange steder ligesom beskyttelsen af levestederne også er blevet bedre.

Udover Sydlolland har Fugleværnsfonden glæde af traner i to sønderjyske reservater: et ynglende tranepar i Sølsted Mose og et tilbagevendende fouragerende par i Søgaard Mose. 

Information
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed