mandag 29. maj 2017

Føde til vadefuglenes unger sikres med strandhegn

Vaders, arbejdshandsker, værktøj og en ATV med hænger og jolle er ’must have’, når strandhegnet ved Nyord sættes op. Og et dedikeret arbejdshold.

af Søren Ring

Arbejdsdagen begyndte som en noget grå forårsmorgen, men vejrforholdene, som har været længe ventet og nøje observeret her i maj måned, var endelig de helt rigtige for den årlige strandhegnsopsætning.

Derfor havde en mindre, men dedikeret gruppe gjort sig klar og sat hinanden stævne kl. 8.45 ved broen til Møn, på kanten af Nyord.

Opsætningen er et uundværligt samarbejde mellem Fugleværnsfonden, som bidrager med frivilligt erfarent mandskab, varm mad, og koordination fra sekretariatet, og Naturstyrelsen Storstrøm, der leverer arbejdskraft, ATV, hænger og jolle, og til sidst men ikke mindst: kvægholder Henning og hegnsmand John, som bidrager med deres know-how helt kvit og frit. Uden alle disse menneskers tid, erfaring og kræfter – var det slet ikke lykkedes.

Strandhegnet drillede imidlertid noget mere end vanligt, fordi vinterens stormflod havde taget nogle af de kraftige pæle, der var banket ned i havbunden i januar, og de knap 2 km hegnstråd var filtrede. Men dagens udfordringer blev krydret med gode småpauser og fugleoplevelser, hvor blandt andet masser af viber, rødben, sanglærker, landsvaler, strandskader, blishøns, overflyvende grågæs og bramgæs, en vandrefalk, havørn, musvåge og en rød glente udgjorde dagens underholdning. Undervejs kom solen frem, vandstanden faldt yderligere, og det blev en varm og dejlig forsommerdag.

Strandhegnet i vandet ud for Nyord Enges sydøstlige del er en tilbagevendende årlig begivenhed. Det sættes op hvert forår og tages ned hvert efterår, for at kvæget kan komme helt ud i det våde og afgræsse. Det er for at sikre, at strandengenes mange vade- og engfugle får sig et ”blåt bånd”, som fugleungerne føres ud i kort efter, at de er klækket i reder inde på engene. Fugleungemad er der mere af i den sjappede åbne overgangszone imellem engene og Ulvshaleløbet, og dette område forbliver kun åbent, hvis kvæget kommer ud og tager for sig af tagrørene, som ellers sprøjter op.

Tagrørene lukker den ellers våde sjapvandszone med små loer, tuer, kogleaks og mudderflader. Og det tunge kødkvæg, der i årevis har afgræsset sydengene, kan synke i den pludrede bund eller give sig til at svømme over Ulvshaleløbet, hvis der ikke hegnes ude i vandet på ydersiden af strandengen.

Fugleværnsfonden oplever stor fremgang i vadefugle i disse år, takket være blandt andet naturforvaltningstiltag af denne art. 

Information
Relaterede reservater:
 - Nyord Enge