onsdag 8. december 2004

Nyt fund: Stavtæge fundet ved Stubbe Sø af Galten Friskole

Mandag den 20/9 var 6-7 klasse fra Galten Friskole på eskursion til Stubbe Sø. Turens formål var bl.a. at bestemme nogle af de mange spændende edderkopper som findes i området. Pga. vandret slagregn, blev den plan dog hurtigt forkastet til fordel for en vandhulstur - nu da alle alligevel var våde ind til underhylerne…

af Allan Gudio Nielsen

De små og meget rene damme på engen indeholdt et væld af vandinsekter – deriblandt den i Østjylland meget sjældne stavtæge. Der er kun fundet en lille håndfuld stavtæger i Østjylland, bl.a. i Vejlbo Mose ved Silkeborg, mens arten er almindelig i den østlige del af landet.

Stavtægen (Rantatra linearis) er nem at kende og kan ikke forveksles med andre dyr i vandhullet. Kroppen er 30-35 mm lang (ånderøret er næsten af samme længde) og i udseende ligner stavtægen meget en vandrende pind, og er som denne særdeles godt camoufleret når den sidder på lur mellem vandplanterne. Stavtægen griber sit bytte med sine lange forben, hvorefter den udsuger det med sin snabel. Stavtægen kan flyve og fra Rusland findes der beretninger om migrationer i stort antal! 

Information
Stavtægen
Regn over Stubbe Sø
Fangsten læsses op i hvide bakker.
Bakkerne indeholdt bl.a. den sjældne stavtæge.