tirsdag 13. juni 2017

Mindegave til fugle og natur

I april døde Finn Birkholm-Clausen, som har kæmpet for naturen hele sit liv. Til begravelsen blev givet mindegaver til Fugleværnsfonden istedet for blomster.

af Hanne Havemose

Som tilnavnet Fugle-Finn antyder, var Finn Birkholm Clausen fugleven, men i den grad også naturaktivist. De to ting kan sagtens gå op i en højere enhed, hvilket hans livslange kamp for naturen har vist.

Som fx senest da en højesteretsdom i marts 2017 gav ham og andre naturforkæmpere medhold i, at landmændene på Værnengene skulle respektere, at områderne er ferske enge efter naturbeskyttelsesloven, og ikke måtte pløje dem op, omlægge jorden eller gøde. Derudover er området tillige fredet, og er udpeget som EU Natura2000- og EU Fuglebeskyttelsesområde.

En årelang sej kamp er hermed endt til fuglenes bedste om end ikke lige med det samme. Men håbet er, at en lang række sårbare vadefugle kan indtage området for fremtiden, som det var tiltænkt: som et fristed for natur og fugle. Dette blev det sidste eksempel på Finns ukuelige vilje i naturens tjeneste.

I stedet for blomster til sin begravelse ønskede Finn sig mindegaver til Fugleværnsfonden, som i den forbindelse har modtaget en større sum. Det er en stor ære at modtage denne anerkendelse af fondens arbejde for en mere værdifuld natur, og vi vil sørge for at det kommer fuglene og ikke mindst de næste generationer fuldt og helt til gode. Æret være Finn Birkholm-Clausens minde. 

Information
Fugle-Finn ringmærker - arkivbillede
Relaterede links
 - Giv en mindegave