fredag 1. september 2017

Ny naturforvalter i Fugleværnsfonden

Den 1. september tiltræder Emilie Nicoline Schmidt som naturforvalter i Fugleværnsfonden. Hendes arbejdsområder vil primært vedrøre drift, udvikling og naturpleje af fondens reservater.

af Hanne Havemose

Emilie Nicoline Schmidt er uddannet cand. scient i biologi med speciale i naturforvaltning og vegetationsøkologi. Hun kommer fra en stilling som natur- og miljøarbejder i Egedal Kommune, hvor hun primært har arbejdet med naturbeskyttelse. Her har hun især beskæftiget sig med tilsyn af §3 natur, og har igangsat etablering af de nødvendige tiltag for at forbedre naturen, blandt andet ved lodsejerkontakt, hegnsaftaler, skiltning, kommunikation med dyreholdere og forpagtningskontrakter.

Emilie har også erfaring med god borgerinddragelse i pleje af søer og kær og med plejeplaner til flere af kommunens fredninger. Alt sammen kvalifikationer og kompetencer som hun får brug for i sit arbejde med forvaltning af Fugleværnsfondens naturområder i samarbejde med fondens øvrige medarbejdere, samarbejdspartnere og med de frivillige lokale arbejdsgrupper ikke mindst.

Derudover har hun tidligere arbejdet som videnskabelig assistent på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og har derfra god erfaring med formidling af naturfagligt materiale til blandt andet Danmarks naturplejeportal, som er en vejledning til kommuner i, hvordan naturpleje udføres efter de gældende forhold. Dette gælder også fuglevenlig pleje.

Sidst, men ikke mindst, har hun også kendskab til betydningen af frivilligt engagement – både fra sig selv som frivillig og helt overordnet som primus motor og frivilligkoordinator i Ung Energi i Roskilde, en grøn miljøorganisation som arbejder for at bremse klimaforandringerne.

Emilie Nicoline Schmidt overtager opgaverne fra Fugleværnsfondens tidligere naturforvalter, Marie-Louise Olsen, som efter 7 år har valgt at søge nye udfordringer. Velkommen til Emilie Nicoline Schmidt, vi glæder os til samarbejdet! 

Information