mandag 1. november 2004

Forvandlingen af 68 hektar landbrugsjord til nyt fugleområde er påbegyndt

D. 2. november 2004 starter forvandlingen af 70 hektar landbrugsjord til nyt fugleområde ved Tryggelev Nor på Langeland.

af Søren Ferdinand Hansen

Området er ejet af Fugleværnsfonden, som den d. 1 september overtog området i forbindelse med et stort naturprojekt (se pressemeddelelse).

En pumpe har i mere end hundrede år afvandet området, så det har kunnet bruges til landbrugsformål. Inden pumpen slukkes for evigt, etableres der fire øer til fuglene og en tre km. lang natursti i det kommende vådområde.

Det er dette arbejde, som i dag er påbegyndt, og som vil vare omtrent en måned. I december slukkes pumpen, hvorefter Nørreballe Nor henover vinteren vil blive fyldt med vand.

Herved skabes der et nyt samlet Fugleværnsområde ved Tryggelev Nor på ca. 170 ha. Fugleværnsfondens største.

Området forventes at tiltrække et meget stort antal vandfugle, primært rastende ænder og grågæs. Fugleværnsfonden forventer, at området på sigt vil blive yngleområde for både rørdrum og rørhøg, og forhåbentlig vil de fire øer blive vigtige ynglepladser for fugle som hættemåger og fjordterner.

Anlægsarbejdet vil kunne opleves fra stendyssen på Nørreballevej lidt syd for landsbyen Hesselbjerg på Sydlangeland. 

Information
Projektskitse
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Langelandsk lynghede brændt af