mandag 28. maj 2018

Agerøskjul indviet

Omkring 30 glade fugleentusiaster, borgmester, repræsentanter fra Fugleværnsfonden samt de lysbugede knortegæs var på plads, da det nyrenoverede fugleskjul blev taget i brug.

af Jørn Dyhrberg Larsen og Hanne Havemose

I kikkertfeltet lå blandt andet 500 lysbugede knortegæs klar til at lade sig beskue, inden deres snarlige afgang mod nordligere breddegrader.

Åbningen af det nye skjul er perfekt timing. I denne tid er der nemlig masser at kigge på fra skjulet i Fugleværnsfondens reservat Agerø ved Mors. Udover knortegæssene, som hvert år raster og fouragerer her, er der også mange spændende vadefugle, som hjejle, strandskade, rødben og vibe.

- Agerø er med sin føde og fred vigtig for den lysbugede knortegås, inden den trækker til Svalbard for at lægge sine æg. Det er en af Morsøs store naturoplevelser, og der er endnu bedre forhold til at nyde denne oplevelse med det nyrenoverede skjul, udtalte Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen, som i dagens anledning var mødt for at give et par ord med på vejen samt klippe den røde snor.

Lysbuget knortegås - en sårbar bestand
For 100 år siden talte bestanden af lysbugede knortegæs mindst 50.000 individer. I løbet af de efterfølgende 50 år er bestanden faldet til ca. 2000, for siden at stige til de nuværende ca. 6800 individer. I 1972 blev knortegæssene fredet, både mørkbugede og lysbugede.

Sidstnævntes bestand er dog stadig lille og sårbar, og den fortsatte overlevelse er især afhængig af opretholdelsen af gode og forstyrrelsesfri ålegræsområder. Her spiller rastepladser som Fugleværnsfondens naturreservat en stor rolle. På Agerø sikres fred, føde og fristed hen over vinter og forår, som ruster dem til den lange tur nordpå, hvor de ankommer til en barsk og iskold tundra for at yngle. Ved rejsen og ankomsten til det barskere nord, tæres nemlig på de fedtdepoter, som blev opbygget i vinterkvarteret, inden de første grønne spirer vokser frem.

Det er derfor livsvigtigt for gæssene og deres mulighed for at få unger på vingerne, at de er vel rustet. Og det bliver de på Agerø, hvor man kan nyde dem lidt endnu, inden de drager afsted sidst i maj. Tilmed med udsyn fra det nyrenoverede fugleskjul, som er blevet støttet med midler fra Lemvigh-Müller Fonden, Spar Nord Fonden og Mors – Thy Familielandbrug.

- I Fugleværnsfonden er vi glade for at kunne bidrage til gode fugleoplevelser samtidig med at vi er med til at sikre og sætte fokus på især sårbare arters trivsel, udtalte fondens direktør, Kristian Dammand Nielsen, som også var mødt til indvielsen. 

Information
Relaterede reservater:
 - Agerø, Mors

Relaterede nyheder
 - Indvielse af nyrenoveret fugleskjul på Agerø