torsdag 12. juli 2018

Så blitzede det i Svartingedal!

Den 23. juni afholdt Fugleværnsfonden endnu en bioblitz på et af sine naturreservater. Nummer 11 i rækken. Denne gang gik turen til det nyeste naturreservat Svartingedal på Bornholm.

af Allan Gudio Nielsen

Forventningerne om nye og spændende fund var store inden bioblitzen, da Svartingedal især på insektfronten ikke er særlig velundersøgt. Og forventningerne blev på det flotteste indfriet. Allerede ved turens start var der bid med kun det andet fund i landet af blødvingen Malthinus seriepunctatus. Det foregående fund var også fra Svartingedal af billeeksperten Jan Pedersen, som også deltog på dagen. Man kan vist roligt sige, at den lille blødvinge er Svartingedals største specialitet!

Men det var slet ikke slut endnu. Fugleværnsfondens trofaste bioblitzdeltager, Finn Lillethorup, leverede et spændende fund af en snes smukke larver af den sjældne natsværmer brundrodshætteugle. Nok Bornholms mest fotograferede larve i 2018. TV2/Bornholm var med hele dagen, og kameramanden Julius medvirkede faktisk til et af de helt store fund uden helt at vide det i første omgang. Han havde plukket mælkebøtteblade i dalen til kaninen derhjemme. Men den måtte i stedet klare sig med lidt tørkost, for den erfarne bioblitzer Linda Kjær-Thomsen var hurtigt til at konfiskere dem. På et af bladene havde hun nemlig opdaget en galle, som ingen af deltagerne havde set før. Det viste sig af være en mælkebøttegalhveps - et yderst sjældent fund herhjemme. På hjemmesiden www.fugleognatur er den sidst registreret i 1902!

Flere arter støder stadig til i takt med at deltagerne når i bund med alle de arter, der ikke kunne bestemmes i felten. På fugleognatur.dk er artslisten i skrivende stund tæt på de 400 fund. Ret godt gået, når man tænker på at samme liste ved årets start ikke var mere end 30 arter.

I linket ude i højre spalte kan du se TV2/Bornholms naturprogram EKKO fra bioblitzen samt billeder fra dagen.
 

Information
Relaterede reservater:
 - Svartingedal

Relaterede nyheder
 - Smuk indvielse af Svartingedal
 - Fugleværnsfondens naturreservat nr. 22

Relaterede links
 - TV 2/Bornholm EKKO naturprogram