fredag 20. august 2004

Ny stor rydning ved Tryggelev Nor

Rydning af fyr og hybenroser giver plads til viber, rødben og grågæs.

af Søren Ferdinand Hansen

Tjørn, bjergfyr og hybenroser har i stigende grad gennem årene etableret sig på de flade eng- og overdrevsarealer i den nordlige del af Tryggelev Nor. Viber, rødben og grågæs foretrækker at yngle og fouragere på åbne enge, hvor de har vidt udsyn og på afstand kan se eventuelle fjender nærme sig. Også den gule engmyre, hvis tuer er med til at give engen karakter, foretrækker lyse græsarealer uden træer og buske. De græssende køer vil normalt kunne holde opvæksten af buske og træer i ave, men hvis træerne først har nået en vis højde, vil køerne ikke æde dem.

Fugleværnsfonden har derfor her i august måned med hjælp fra Hedeselskabet og den lokale frivillige arbejdsgruppe fået fjernet størstedelen af denne uønskede opvækst på fondens ejendom. Enkelte gamle enebærbuske har vi dog ladet blive stående, idet de er oprindelige karakterplanter for gamle overdrev. Også plantagen med contorta-fyr er blevet fældet. Contorta-fyr er ikke en oprindelig dansk træart, og fyrretræer er et fremmed element i et landskab bestående af eng, strandoverdrev og klithede.

En sådan rydning kan i første omgang se voldsom ud. Erfaringen viser imidlertid, at landskabet i løbet af forbløffende kort tid "kommer sig" efter sådanne naturplejeindgreb. Vi glæder os derfor til næste forår at kunne fremvise et nyt flot åbent landskab med masser af tuer med gule engmyrer, ynglende firben og ikke mindst viber, rødben og grågæs. 

Information
Nyt udsyn, når tjørnebuskene fjernes
Haps hvidtjørn!
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Langelandsk lynghede brændt af