tirsdag 27. november 2018

Har DR udflyttet koncerthuset?

Fugleværnsfonden har fået nyt tårn i Gulstav Mose på Sydlangeland. Læs første anmeldelse her...

af Esben Eriksen, medlem af DOF Fyn

Nej, det er det nye tårn, som Fugleværnsfonden har opført ved Gulstav Mose. Og flot ser det ud. Et meget anvendeligt tårn i et moderne lyst lamelbelædt design. En lille arkitektonisk perle, der både er flot at kigge på - og flot at kigge fra. Her venter helt sikkert mange spændende oplevelser med flyvende rørdrummer over mosen eller en grævling på morgenvandring på Ørnehøj.

Væk med det gamle
Det gamle tårn blev i efteråret brudt ned af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe og andre gode kræfter. Allerede samme efterår stod det nye tårn klart. Det skal ikke males, og med tiden vil det blive gråt.

Gode adgangsforhold
Adgangsforholdene til tårnet er klart forbedret. Trappen op går ad 30 brede trin, og den er ikke så stejl som tidligere. Det er muligt at støtte sig til gelænder og afskærmning på begge sider af trappen. Tårnets beklædning sikrer, at brugerne kan færdes sikkert op og ned. Ligesom man næsten uset kan gå op i tårnet. Når man har nået toppen, møder man et stort stabilt trædæk. Dækket er rigeligt stort til at mindst fem telseskop- eller fotostativer kan være fuldt udslået. Konstruktionen er stabil. Det betyder, at man kan kigge i teleskop, uden at rystelser forplanter sig til tårnet fra andre, der færdes op og ned ad trappen. Ligesom der er mulighed for afsætning til kaffe og notesbog.

Gode oplevelser i sigte
Udsigten er som fra det gamle tårn eminent mod syd og nord. Et helt afgørende plus er, at tårnet er åbent. Det gør, at man kan følge med i fugletrækket over hovedet på en. Mange fugletårne kan ende som læskur på pæle, men ikke her. Mindre børn vil dog have svært ved at se ud, men det kan afhælpes af et par kasser eller lignende.

Der venter helt sikkert gode oplevelser til de kommende brugere af tårnet. Mit første besøg på mortensaftensdag, gav ikke det store. En flok knar- og gråænder frydede sig dog over, at de lå i mosen - og ikke i ovnen. Men når foråret melder sig, og rørdrummen pauker, de grønne frøer kvækker og fuglene synger - så bliver der fuldt hus i det nye "koncerthus".

Tilblivelsen - involverede parter
Design og idé:Tobias Jacobsen mDD
Beregninger: Rambøll Danmark A/S
Entreprenør: TTS Langeland.
Udbud og myndighedsansøgninger mv. ved Fugleværnsfondens sekretariat. Nedrivningen af det gamle tårn blev udført af den frivillige arbejdsgruppe Sydlangeland, og DOF’ere fra blandt andet ringmærkere ved Kelds Nor og Gulstav Mose.

Gulstav Mose - en del af EU LIFE RARE NATURE
Fra 2012- 2018 har Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose på Sydlangeland indgået som en del af EU LIFE-projektet Rare Nature med Faaborg-Midtfyn Kommune som projektleder. I projektet er 18 lysåbne våde naturområder blevet sikret og forbedret på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose indgår med rigkær og den sjældne og prioriterede naturtype: kalkrig mose med hvas avneknippe. Projektet finansieres af EU LIFE+ samt projektparterne og Villum Fonden. Med til projektet hører også opførelse af et nyt fugletårn i Gulstav Mose, designet af Tobias Jacobsen, og med yderligere tilskud på 100.000 kr. fra Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1. Tårnet er netop færdiggjort og tilgængeligt for offentligheden. 

Information
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose