mandag 8. juni 2020

Fugleværnsfonden ift. coronavirus

Ligesom så mange andre, har Fugleværnsfonden valgt at følge den nationale beredskabsplan og taget sine forholdsregler ifm. udbruddet af coronavirus. Læs mere her.

Fugleværnsfondens medarbejdere arbejder delvist hjemmefra. De kan alle træffes telefonisk, og alle mails besvares som sædvanligt.

Vores overordnede mail på fvf@dof.dk bliver også løbende tjekket og besvaret, som den plejer.

Fugleværnsfondens turtilbud er så småt ved at blive genoptaget, enkelte med tilmelding for at overholde deltagerloftet på maks. 50 deltagere. Tjek under de enkelte ture for at være helt sikker på, hvordan den enkelte tur afholdes.

Der er fortsat ingen frivillige, som er forpligtet til at deltage i eller afholde arrangementer i fondens regi. Det gælder både arbejdsgruppemøder, arbejdsdage, fugleture, møder med entreprenører mv. Eventuelle afbud meldes til tovholderen på sekretariatet eller til hanne.havemose@dof.dk, når det gælder afholdelse af ture.

Fugleværnsfonden følger myndighedernes anvisninger i bedst mulige omfang og justerer løbende beredskabet op eller ned - afhængigt af hvordan situationen udvikler sig. Så holde øje her på side for den seneste opdatering.
 

Information