torsdag 25. juni 2020

Purpur-rekord ved Bøvling Klit

Lige nu er der mulighed for at opleve purpur-gøgeurt så langt øjet rækker i Fugleværns-fondens naturreservat i det jyske. Men husk, planten er fredet, den skal ikke med hjem!

af Hanne Havemose

I Vestjylland helt ude ved Vesterhavet ligger Fugleværnsfondens naturreservat Bøvling Klit.
6-7 meter høje klitter trækker en lang streg af sand mellem havet og de grønne enge, hvoraf Fugleværnsfonden ejer 7,3 hektar. Her står der lige nu 1040 purpur-gøgeurter, et antal der slår alle rekorder!

Orkideer minder om tropiske regnskove, men Danmark har faktisk sine helt egne vilde orkideer, nogle er endda ganske sjældne. De kræver ikke regnskove, men lysåben natur og enge, der afgræsses og ikke gødes.

Purpur-gøgeurt er en kraftig orkidé, der kan blive mere en 50 cm høj. Den findes stort set kun i det nordlige Jylland. Fugleværnsfondens enge i Bøvling Klit indgår i den fællesgræsning, der er etableret for at bevare området som en vital lokalitet for engens fugle. Indsatsen viser, hvor frodig natur man kan skabe på et meget lille areal, når det plejes rigtigt.

Orkideerne står så langt øjet rækker på arealet op til landevejen, så man behøver ikke gå ind på parcellen for at se dem. Og husk purpurgøgeurt er fredet. Den må ikke plukkes, graves op eller ødelægges. Men den må nydes!

Foto: Jonna Odgaard, Allan Gudio Nielsen og Kurt Gabs 

Information
Relaterede reservater:
 - Bøvling Klit