onsdag 11. august 2004

Hvepseedderkopper ved Stubbe Sø

Sidst i juli blev den smukke hvepseedderkop (Argiope bruennichi) for første gang fundet på et af DOF/Fugleværnsfondens reservater, Stubbe Sø, på Djursland

af Allan Gudio Nielsen

Edderkoppen blev først registeret i Danmark i 1992 og har siden etableret sig flere steder i landet, bl.a. Østjylland, Sydfyn og Langeland, Lolland og Falster, Bornholm og flere steder på Sjælland.

Sandsynligvis lever der hvepseedderkopper på andre af Fugleværnsområderne, men er blot ikke fundet endnu. Selvom den er let at kende fra vores ca. 500 andre edderkoppearter, - den ligner en stor hveps med meget lange ben, er den ikke altid lige let at finde i naturen. Men opdager man lavt i vegetationen et edderkoppespind med et tydeligt zig-zag mønster, er man på rette spor. Ofte er det den smukke hun man først bemærker. Hannen er væsentlig mindre end hunnen, blot en lille grønlig gnalling!

Se billeder i spalten til højre! 

Information
Hvepseedderkop. Det er hannen øverst i højre hjørne
Hvepseederkoppen er den eneste danske edderkop som væver et karakteristiske zig-zag mønster i spindet