fredag 11. december 2020

Årsskrift 2020

Trods den globale Covid-19 pandemi, har Fugleværnsfonden i det netop udkomne årsskrift haft mange spændende oplevelser og projekter i gang i naturreservaterne. Vil du læse med?

af Maja Lindholm Kvamm og Hanne Havemose

I årsskriftet for 2020 finder du blandt andet beretninger om fondens seneste bioblitz i Rusland, Fugleværnsfondens nyeste naturperle i det nordsjællandske, som har bidraget med observationer på over 500 nye arter, herunder den sjældne snyltehveps. I et andet nordsjællandsk naturreservat, Nivå Bugt Strandenge, blev rammerne sat for et helt nyt skoleforløb for lokale skoleklasser, udviklet i samarbejde mellem Fugleværnsfonden og Fredensborg Naturskole. Og i Søgård Mose i Sønderjylland er et spændende naturforvaltningsprojekt nu sparket i gang, der ved hjælp af lyngslet og dybdepløjning skal omdanne landbrugsarealer til god natur. Sjældne fugle, som stylteløbere og hvidskæggede terner, er set i Fugleværnsfondens naturreservater i løbet af året, og så kunne fonden i år fejre 20-års jubilæet for Hvepsevågens Dag. Alt dette og meget mere, kan du læse om i årsskriftet for 2020.

Du kan også læse om Fugleværnsfondens helt særlige og uundværlige frivillige fundament. Vi kan i år prale af over 250 frivillige, der hjælper til i fondens 23 naturreservater. En håndfuld af de nyeste medlemmer er portrætteret i årsskriftet, og viser en ganske bred spredning både i alder, interesser og køn. Fælles er ønsket om at gøre noget godt for naturen.

Er du interesseret i årsskriftet, kan det afhentes i Naturbutikken på Vesterbrogade 138, 1652 København V. Det er også til gratis digital download (ude i højre spalte).

Derudover udsendes årsskriftet til bidragydere, som inden for det seneste år har givet frivillige bidrag til Fugleværnsfondens arbejde på mindst 300 kroner. Det kan stadig nås på MobilePay 90682 (husk navn og adresse) eller via vores andre betalingsmuligheder på: www.fuglevaernsfonden.dk/oekonomisk-stoette. Skriv 'Årsskrift 2020 ønskes' i kommentarfeltet. 

Information
Relaterede links
 - FVF årsskrift 2020