torsdag 20. maj 2021

Sebastian samler ind for Fugleværnsfonden

Den landskendte naturformidler har i 2021 sagt ja til at hjælpe Fugleværnsfonden med opkøb af mere natur i Søgård Mose, hvor der er mulighed for flere hektarer, hvis pengene altså kan skaffes.

af PRESSEMEDDELELSE

Han har kigget på fugle siden han var syv år og lavet fjernsyn om naturen i 25 år. I dag er han en af landets største profiler indenfor naturformidling. Når regeringen indkalder til topmøde om biodiversitet, så er det Sebastian, som Mette Frederiksen går tur med i Marienborgs have.

Som profil for Fugleværnsfonden skal han være med til at samle midler ind for at styrke den sjældne hedemosenatur ved Søgård Mose. Lige nu samler Fugleværnsfonden nemlig ind til yderligere opkøb, der skal konsolidere området. Større arealer giver større naturmæssige kvaliteter og sikrer en beskyttelse af den sårbare hedemosenatur, der allerede er.

- "Det er jeg ret begejstret for," siger ambassadøren, "Fugleværnsfonden gør nemlig det helt rigtige inden for naturbeskyttelse, og det vil jeg gerne være en del af."

Søgård Mose byder blandt på bynkefugl, dobbeltbekkasin, fyrremejse og senest også traner, som har valgt at bruge naturreservatet som ynglested de seneste år. Hedemosens sure og næringsfattige jord gør reservatet fattig på selve antallet af fuglearter, men rig på de helt særlige arter knyttede til denne naturtype. Det gælder også anden flora og fauna, hvor særligt sommerfuglefolket finder mosen som et skatkammer.

Naturbeskyttelse med Fugleværnsfonden virker
Det er ofte en svær kamp at beskytte naturen, når den er ejet af personer med andre prioriteter, og de omkringliggende områder i Søgård Mose er intensivt dyrket landbrugsland med andre og helt legitime økonomiske interesser, men de strider mod en optimal naturforvaltning til gavn for biodiversiteten. Som privat naturfond arbejder Fugleværnsfonden på fuglenes og naturens præmisser. Nu sammen med Sebastian:

- "Den reneste og mest effektive form for naturbeskyttelse er simpelthen at købe naturen. Det er pengenes magt for at sige det lige ud," konstaterer han. "Hvis man ejer området, så kan man forvalte det optimalt for biodiversiteten uden at tage hensyn til andre interesser. Jeg har igennem årene støttet mange kampagner og underskriftsindsamlinger, som gik ud på at ændre noget politisk til gavn for naturen. Men jeg vil hellere støtte Fugleværnsfondens opkøb af natur, for det virker bedst,” siger Sebastian.

Fugleværnsfonden som frontløber
Fugleværnsfonden var blandt de første herhjemme til at gå målrettet efter opkøb af naturområder til gavn for fuglene. Siden er princippet blevet fulgt op af langt stærkere fonde rent økonomisk. Det gælder ikke mindst Aage V. Jensen Naturfond og de seneste år også Den Danske Naturfond, som staten har været med til at stifte. ”Men det er fedt at tænke på, at Fugleværnsfonden på den måde har været trendsætter for naturbeskyttelsen i Danmark,” siger Sebastian.

Hjælp Sebastian og giv din støtte i linket til højre.

Fakta
Fugleværnsfonden ejer eller drifter 23 naturreservater landet over. Konkret går Sebastian Kleins opgave ud på at skabe opmærksomhed omkring en indsamling af penge til opkøb af en større del af Søgård Mose i Sønderjylland. Her har Fugleværnsfonden allerede et reservat, men der er nu muligheder for yderligere opkøb, hvis ellers pengene kan skaffes. 

Information
Hedemosen i landbrugslandet
Tranepar i mosen maj 2021
Relaterede reservater:
 - Søgård Mose

Relaterede links
 - Støt indsamlingen