torsdag 12. august 2021

Rødhovedet and tilbage i Nakskov

Et af Fugleværnsfondens mindre kendte naturreservater har fået fint besøg. Og mere end det. I Nakskov Indrefjord på Vestlolland kan man lige nu nyde rødhovedet and - med unger!

af Hanne Havemose

Det er de færreste, der ved, at går man gennem Nakskov By ud mod fjorden, så ender man ved et af Fugleværnsfondens naturreservater. Nakskov Indrefjord består primært af rørskov og lavvandet sø, hvoraf Fugleværnsfonden ejer 10 hektar i den sydligeste del.

Indrefjorden er med sit ferske vand kendt for sine mange aborrer og enkelte store gedder. Og så fuglene. Blishønen er den talrigeste ynglefugl, dernæst toppet lappedykker som nyder godt af fjordens ferske fisk. Men også knopsvane, grågås, skeand, rørhøne, knarand og vandrikse yngler med adskillige par. Og nu kan naturreservatet så også bryste sig af en rødhovedet and, som denne sommer er vendt tilbage for at yngle efter mange års fravær.

Naturreservatet har tidligere været berømt for sin bestand af rødhovedet and, som begyndte at yngle ved indrefjorden omkring 1940. Kilderne er lidt forskellige med nøjagtige årstal og de sidste registreringer svinger fra slutningen af 1960'erne til 1971. Det er altså omkring 50 år siden, at der har ynglet rødhovedet and ved Nakskov!

Søens miljøtilstand er forbedret de senere år, hvilket generelt kan aflæses på antallet af ynglefugle. Nakskov Indrefjord er desuden udpeget af EU som NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver særlig bevågenhed og indsats. Derfor er det meget glædeligt med genfundet af rødhovedet and, og i Fugleværnsfonden håber vi naturligvis på en gentagelse til næste år. 

Information
Rødhovedet andefamilie i Nakskov Indrefjord
Rødhovedet and - han