lørdag 1. september 1990

Vi søger kommunikationsmedarbejder

Har du gode kommunikationsevner, der kan levere gode budskaber på mange platforme? Og har du lyst til at gøre en forskel i en grøn organisation? Så er det måske dig, vi mangler.

Fugleværnsfonden søger en engageret og selvstændig medarbejder til kommunikation, PR og markedsføring. Vi forestiller os, at du har erfaring med kommunikationsarbejde, PR og markedsføring samt har kontakt til mange interessenter. Og at du har en uddannelse, som understøtter dine evner og motivation. Har du også viden om fugle/naturbeskyttelse/naturformidling er det godt, men ikke et krav.

Dine hovedarbejdsopgaver vil være at:

• Sikre udvikling og implementering af vores kommunikationsstrategi

• Øge fondens synlighed, gennemslagskraft og troværdighed overfor udvalgte målgrupper gennem
en strategisk kommunikationsindsats

• Videreudvikle og arbejde med vores sociale medier, hjemmeside, trykt materiale, PR og kampagner i samarbejde med de andre ansatte

• Være tovholder for vores studentermedhjælpers arbejde uden at være personalechef (det er direktøren). Studentermedhjælperen har som primær opgave at hjælpe til med kommunikation, sociale medier, PR, markedsføring og bidrag. Det sidste i samarbejde med vores fundraiser.

• Varetage kontakt til og servicering af vores mange frivillige arbejdsgrupper i hele Danmark i samarbejde med vores naturforvaltere

• Tage del i fondens generelle drift- og administrationsopgaver (mødefacilitering, forsendelser)

• Samarbejde med direktør om administrative opgaver, mødeplanlægning og bestyrelsesservice

• Udarbejdelse og aftaler (sammen med direktøren) om annoncering i diverse medier

• Planlægning af arrangementer rundt om i naturreservaterne sammen med de andre ansatte

Vi forventer, at du er:

• God til både skriftlig og mundtlig kommunikation
• Rutineret bruger af Microsoft Office, Adobe InDesign og Photoshop
• Udadvendt, med humor og ’gå på mod’ overfor nye opgaver
• God til at kommunikere på en overbevisende måde med mange forskellige mennesker
• Fagligt dygtig til at formidle et budskab til den aktuelle målgruppe
• Bekendt med organisationsarbejde i en NGO

Vi tilbyder et spændende job i en organisation, som i praksis arbejder med fugle- og naturbeskyttelse. Du bliver en del af et lille sekretariat, som lige nu udgør 6-7 medarbejdere, 2 frivillige og en studentermedhjælp. Du vil via dit arbejde også få en bred kontaktflade med de ca. 250 frivillige i Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, som er knyttet til fondens naturreservater i hele Danmark.

Dit primære arbejdssted vil være Fugleværnsfondens sekretariat på Vesterbrogade 140, 1620 København V. Der vil derudover være møder, arrangementer og ture andre steder i Danmark, som du forventes at deltage i. Lønnen følger arbejdsstedets overenskomst med mulighed for ekstra tillæg. Spørgsmål til stillingen rettes til direktør Kristian Dammand Nielsen, fvf@dof.dk, tlf. 23452948.

Ansøgning og CV sendes til direktøren inden den 15. september 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 38. Stillingen forventes besat den 1. november 2021 – og helst med en fin overlevering i løbet af oktober. 

Information