fredag 17. september 2021

Nyt fugletårn i Nyord Enge

Opførelsen af et nyt fugletårn ved Nyord Enge er gået i gang! Masser af gode fugleoplevelser venter, når publikum i fremtiden får nemmere adgang og en bedre udsigt over engene.

af Maja Lindholm Kvamm

En af Fugleværnsfondens allermest populære destinationer er under ombygning. Omtrent en kvart million besøger hvert år øen Nyord nord for Møn, og 20-23.000 slår et smut forbi Fugleværnsfondens fugletårn på stedet.

Det gamle tårn har næsten 30 år på bagen og fremstår gammelt og udslidt. Derfor bliver det erstattet af et spritnyt- og større tårn, som skal imødekomme den store interesse for Nyord Enges storslåede natur. Området er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i Østdanmark og udgør et vigtigt levested for gæs, ænder, og vadefugle.

Fugletårnet kommer til at minde om Fugleværnsfondens tårne ved Ravnstrup Sø og Gulstav Mose, og vi kan love, at det både bliver flot at kigge på, og flot at kigge fra! Foruden tårnet bliver handicap-rampen renoveret og parkeringspladsen udvidet. Endelig opstilles en lille udstilling med plancher om området, den unikke natur og fuglene.

Hele molevitten er planlagt til at stå klar i midten af november – og vi glæder os! 

Information