tirsdag 30. november 2021

Ledig stilling: Fundraiser i Fugleværnsfonden

Ansøgningsfristen var den 15. december 2021, og vi modtager ikke flere ansøgninger.

Fugleværnsfonden søger en engageret og selvstændig medarbejder til fundraising og projektstyring af fondsstøttede aktiviteter.

Har du gode kommunikationsevner? Er du god til PR og markedsføring? Kan du lave gode ansøgninger til private fonde, virksomheder og myndigheder? Har du styr på projektarbejde og opfølgning på tilskudsmidler til projekter? Har du tilmed lyst til at gøre en forskel i en grøn organisation?

Fugleværnsfonden søger en engageret og selvstændig medarbejder til fundraising og projektstyring af fondsstøttede aktiviteter på fuld tid i en tidsbegrænset ansættelse på 3 år med mulighed for videre ansættelse.

Vi forestiller os, at du har erfaring med fundraising og projektstyring fra tidligere ansættelse, og at du har en uddannelse, som understøtter dine evner og motivation indenfor disse fagområder. Har du også viden om fugle, naturforvaltning og/eller naturformidling, vil dette være en fordel men ikke et krav.

Vi lægger vægt på, at du er:
• God til skriftlig og mundtlig kommunikation, specielt når et budskab formidles til en målgruppe.
• Rutineret bruger af Microsoft Office. Og måske også bruger af projektstyrings-software.
• Udadvendt og rar at være i selskab med - med humor og ’gå på mod’ overfor nye opgaver.
• God til at kommunikere overbevisende overfor forskellige mennesker i forskellige sammenhænge.
• Fagligt dygtig til fundraising, PR, markedsføring, event-koordinering og projektstyring.

Dine arbejdsopgaver vil være at:
• Udarbejde ansøgninger til fonde og myndigheder om tilskud til Fugleværnsfondens arbejde samt varetage styring og journalisering af fondens ansøgninger og tilskud overfor revisionen.
• Udvikle idéer til nye måder at sikre fondens indtægter.
• Varetage projektstyringen af udvalgte fondsstøttede projekter.
• Sikre en løbende kontakt til (og møde med) de vigtigste fonde, sponsorer, samarbejdspartnere, myndigheder og bidragsydere i samarbejde med direktøren.
• Planlægge og udføre diverse indtægtsgivende projekter og arrangementer rundt om i naturreservaterne i samarbejde med fondens mere end 250 frivillige.
• Registrere, journalisere og indrapportere (til myndigheder) indtægter fra bidragsydere, sponsorer, fonde, testatorer mv. og sikre en fortsat stigning i sådanne indtægter.
• Arrangere og gennemføre ture i naturreservaterne for bidragsydere, fonde og sponsorer.
• Samarbejde med vores kommunikations- og formidlingsansatte om PR og markedsføring.

Vi tilbyder et spændende job i en organisation, som arbejder med naturbeskyttelse (med fokus på fuglene) og naturforvaltning. Du bliver en del af et lille sekretariat, som lige nu udgør 6 medarbejdere, 2 frivillige og 1 studentermedhjælp.
Du vil via dit arbejde også få en bred kontaktflade med de mere end 250 frivillige i Fugleværnsfondens arbejdsgrupper, som er knyttet til fondens naturreservater.

Din kontorplads vil være i sekretariatet på Vesterbrogade 140 i København. Af og til vil arbejdet finde sted andre steder i Danmark. Lønnen følger arbejdsstedets overenskomst med mulighed for ekstra tillæg.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Kristian Dammand Nielsen, kdn@fuglevaernsfonden.dk, tlf. 23452948. Ansøgning og CV samt eventuelle bilag sendes til direktøren senest d. 15. december 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 1 (2022) og med tiltrædelse hurtigst muligt.

Om Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden er en selvstændig fond, der har til formål at værne om fuglelivet i Danmark og gennemføre naturformidling fra fondens 23 naturreservater, som udgør mere end 1000 hektar. Fondens indtægter er baseret på frivillige bidrag, tilskud og donationer fra andre fonde, myndigheder, virksomheder, arvebeløb samt indtægter fra de arealer, som fonden administrerer. 

Information