lørdag 16. december 2006

"Nyt" fugletårn i Gulstav Mose, Sydlangeland

På en af Danmarks bedste lokaliteter for rørdrum kan man nu igen bevæge sig sikkert op i det 8 meter høje fugletårn og få et flot vue over eng og rørskov.

Tårnet i Gulstav Mose har længe været lukket pga. omfattende råd i træværket, men nu har Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe, med Børge Rasmussen som primus motor, renoveret tårnet.
Fugletårnet har fra dette efterår fået en ekstra funktion, idet man herfra har en fremragende udsigt til de ”vilde heste” - Exmore ponyerne, som Skov- og Naturstyrelsen har sat ud i området og de omkringliggende 100 hektar.

En tapper skare mødte op i blæst og regn til indvielsen af tårnet lørdag den 16. december.
To silkebånd ved trappen blev klippet af henholdsvis Ella Mikkelsen, Sydlangelands flittige rovfugleobservatør og niårige Kathrine Vinding, Bagenkop, som længe har klaget over den manglende adgang til tårnet.

Eyvind Lyngsie Jakobsen fra Fugleværnsfondens bestyrelse er kommet i Gulstav Mose siden 1971, hvor Dansk Ornitologisk Forening købte området. Eyvind roste i en tale Børge Rasmussen for det smukke renoveringsarbejde, der er udført i lærketræ.

Bagefter hyggede gæsterne sig ved bålstedet med kraftige, varme drikke og lune æbleskiver. 

Information
Sved på panden.
Snoren klippes.
Regn over Gulstav Mose.
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose

Relaterede nyheder
 - Stor indvielse ved Gulstav Mose