mandag 20. december 2021

Vellykket indsamling til Søgård Mose

Sebastian Klein har hjulpet Fugleværnsfonden med at indsamle hele 160.000 kroner, som skal gå til at beskytte den sårbare natur i Søgård Mose. Tak til alle, der har bidraget til indsamlingen.

Sebastian Klein er en de førende naturformidlere i Danmark, og i 2021 er han ambassadør for Fugleværnsfonden. Som ambassadør har han ønsket at arbejde for mere natur til fonden, og det er han i den grad lykkedes med.

Med kampagnen ’Giv os et trut i tranen’ har han samlet hele 160.000 kroner ind til Søgård Mose, som er en af de sidste hedemoser, der er tilbage i Danmark.

Godt nyt for fuglene og naturen
Fugleværnsfonden har i godt 35 år ejet et område af Søgård Mose, hvor arter som bynkefuglen, hugormen og nu også tranen holder til. Med indsamlingen kan vi købe yderligere 30.000 m2 af hedemosen.

Og det er godt nyt for de dyr og planter, som er sjældne og truede, fordi deres levesteder forsvinder.

”Fugleværnsfonden opkøber områder og sikrer dem for fremtiden. Der skal hverken dyrkes eller udvindes noget i områderne. Det eneste, der skal ske, er, at der skal være god natur,” siger Sebastian Klein.

Tak til Sebastian Klein og alle, der har støttet
I Fugleværnsfonden glæder direktør Kristian Dammand Nielsen sig over Sebastian Kleins store indsats med at samle ind til Søgård Mose.

”Det er et flot resultat, og vi glæder os til at kunne beskue det nye område fra fugletårnet i Søgård Mose,” siger direktør i Fugleværnsfonden Kristian Dammand Nielsen og fortsætter:

”Så en stor tak til Sebastian Klein og alle, der har støttet indsamlingen”.

Sebastian Klein har også hjulpet til med at sikre nye bidrag til andre fremtidige opkøb, og det har betydet, at Fugleværnsfonden i 2021 modtager mere i bidrag fra privatpersoner end nogensinde før. Derfor er Fugleværnsfonden nu i fuld gang med at lede efter nye steder, der kan blive til fremtidige naturreservater. 

Information