onsdag 6. juli 2022

Fugleværnsfonden konstituerer tre ledere som direktører

Sigrid Andersen, Lars Engmark og Søren Ring er konstitueret som direktører i Fugleværnsfonden

Sigrid Andersen, Lars Engmark og Søren Ring er konstitueret som direktører i Fugleværnsfonden, efter at Kristian Dammand Nielsen stoppede i juni.

De tre ledere har et stort kendskab til Fugleværnsfonden, og de vil på allerbedste vis dele og stå for den daglige ledelse, indtil den kommende direktør er landet i jobbet.

Det er biolog og naturforvalter i Fugleværnsfonden Søren Ring, der er konstitueret som daglig leder.

Vicedirektør i Dansk Ornitologisk Forening Lars Engmark har i konstitueringen fået ansvar for Fugleværnsfondens økonomi.

Og Sigrid Andersen har fået det overordnede ledelses- og personaleansvar. Ved siden af posten som konstitueret direktør i Fugleværnsfonden er hun direktør i Dansk Ornitologisk Forening.

Rekrutteringen af en ny og permanent direktør i Fugleværnsfonden går i gang efter sommerferien.