tirsdag 16. august 2022

Direktør til Fugleværnsfonden - gerne med naturfaglig baggrund

Vil du stå i spidsen for en fond, der gør en stor forskel for biodiversiteten og fuglene i 23 naturreservater? Kan du sikre vækst og udvikling af fonden? Kan du skabe rammerne for en fortsat høj arbejdsglæde i Fugleværnsfondens sekretariat og et godt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelse, frivillige og samarbejdspartnere? Så har vi en ledig stilling, som passer til dig.

Bemærk at ansøgningsfristen var den 7. september.

I Fugleværnsfonden arbejder vi for at øge biodiversiteten og værne om de vilde fugle i Danmark. Det gør vi ved at skabe gode naturområder og formidle viden om fuglelivet og resultaterne af vores naturforvaltning.

Som direktør er du leder for et sekretariat på seks dygtige, selvstændige og dedikerede medarbejdere. Du kommer også til at have et løbende samarbejde med de over 250 frivillige, der gør et fantastisk arbejde i vores 23 naturreservater.

Du bliver ansvarlig for at styrke driften og udviklingen af fondens naturreservater, økonomi, fundraising, naturforvaltning og formidling. Du fungerer også som faglig sparringspartner for de ansatte.

Stillingen forudsætter et godt og tillidsfuldt samarbejde med fondens formand og bestyrelse, et tæt teamwork med personalet i sekretariatet og et godt samarbejde med både de frivillige i Fugleværnsfondens arbejdsgrupper og med samarbejdspartnere.

Varetagelsen af funktionen som direktør for Fugleværnsfonden forudsætter selvstændighed, effektivitet, iderigdom og ansvarsbevidsthed.

Vi forventer at:
- du besidder relevant faglig viden og indsigt gennem uddannelse og erfaring
- dine kvalifikationer omfatter økonomistyring og administration
- du har erfaring med at arbejde i en interesseorganisation eller lignende
- du er god til at kommunikere på skrift og i tale med mange forskellige mennesker
- du har forståelse og interesse for naturen, herunder for at styrke fuglelivet i Fugleværnsfondens naturreservater
- du kan sikre et trygt arbejdsmiljø præget af stor faglighed, tillid, imødekommenhed og gensidig respekt.

Vi lægger vægt på at:
- du har erfaring med ledelse af ansatte og frivillige i en flad struktur
- du har erfaring med at styre og gennemføre projekter om naturforvaltning og naturformidling, og du har kendskab til love og regler inden for naturforvaltningsområdet
- du kan opbygge og vedligeholde netværk med andre organisationer, offentlige myndigheder, sponsorer og bidragsydere
- du har humor og kan se dig selv på en arbejdsplads med et uformelt arbejdsmiljø.

Arbejdsstedet vil primært være Fugleværnsfondens sekretariat i Fuglenes Hus i København. Vi deler hus med Naturbutikken og Dansk Ornitologisk Forening, som vi har et stærkt fagligt fællesskab med.

Du kommer også til at deltage i tilsyn i reservaterne og møder med projektpartnere over hele landet.

Ansættelse 1. november eller gerne før.
Lønnen forhandles, men den afspejler, at Fugleværnsfonden er en NGO.

Ansøgning, CV og referencer sendes til fondens formand: Martin Iversen mi@fuglevaernsfonden.dk senest onsdag den 7. september kl. 12.00. Samtale 1 afholdes mandag d. 19. september. Samtale 2 forventes afholdt fredag d. 23. september.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Iversen på tlf. 30 49 49 36, mail mi@fuglevaernsfonden.dk

Fugleværnsfonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål: at værne om fuglelivet i Danmark og gennemføre naturformidling fra fondens naturreservater. Fonden er stiftet af Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark med henblik på at stå for naturforvaltning og naturformidling på vores 23 reservater. Fonden har derfor et nært samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark og med andre både private og offentlige naturforvaltere. Fondens indtægter er baseret på frivillige bidrag, tilskud og donationer fra fonde og myndigheder, arvebeløb samt indtægter fra de godt 1000 hektar naturreservater. Fugleværnsfonden har et fast personale på 7 medarbejdere, inkl. direktøren. Herudover er der ca. 250 frivillige i de arbejdsgrupper, som er knyttet til reservaterne. 

Information