torsdag 19. januar 2023

Få et hurtigt glimt af den hurtige, smukke isfugl

Den farvestrålende isfugl har bredt sig til flere steder i landet, hvor den før var sjælden. Nu kan du også være heldig at opleve den flere steder på Sjælland.

af Allan Gudio Nielsen

På trods af sit navn har isfuglen det svært med is. Er der is på åer og søer, har fuglen problemer med at gribe fisk i vandoverfladen, og det gør det svært for den at overleve i lange perioder med frost.

Det så vi senest i det tidlige forår i 2021. Efter endnu en forholdsvis mild vinter fik vi en længere periode med kulde i marts og april. Det var en hård tid for de danske isfugle, og mange klarede sig ikke frem til den dag, hvor milde vinde igen ramte landet og smeltede isen.

Isfuglen er på den måde en af de fuglearter, som nyder godt af et klima med milde og grønne vintre. Og selvom den danske bestand dykker i perioder med frost, er den steget støt i de seneste årtier.

I HØJ FART OVER FLERE SØER
Den blå juvel har i dag bredt sig til flere landsdele, hvor den tidligere var sjælden. Det har vi også oplevet i Fugleværnsfondens naturreservater. Ved Ravnstrup Sø og Vaserne har der i de senere år ynglet isfugl, og den er desuden en næsten fast gæst ved Nivå Bugt Strandenge, fordi den jævnligt yngler ganske tæt på reservatet og ofte kan ses fra fugletårnet.

Der er i det hele taget gode muligheder for at opleve isfugl på mange af vores reservater, men du skal dog være vaks, hvis du vil opleve andet end rumpen af fuglen. Ofte ses den som en lille blå pil, der i høj fart og med skingre skrig flyver bort lavt over vandet. Det siges, at det undertiden går så stærkt, at der ligefrem går ild i fuglens hale.

Artiklen har været bragt i årsskriftet for 2022.

Find årsskrift for 2022 her 

Information
Isfugl
Isfugl
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt
 - Ravnstrup Sø