tirsdag 12. juni 2007

Fuglefolk til Limousinefestival ved Barup Sø

1200 mennesker besøgte 20. maj den årlige Limousine festival i Tårup ved Barup Sø på Nordfalster. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Barup Sø havde en stand, hvor de hvervede medlemmer til DOF og fortalte om køernes arbejde med naturpleje ved Barup Sø.

af Søren Ferdinand Hansen

For at udbrede kendskabet til de dejlige limousine køer afholder Dansk Limousine Forening en LimousineFestival. Formålet er at udbrede kendskabet til det danske kvalitetsprodukt produceret i pagt med naturen. Arrangementet holdes hos 13 limousine producenter spredt over Danmark, og altså også hos Niels og Birgit Hansen i Tårup.

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe har en lille stand, hvor de fortæller om betydningen af de græssende køer i arbejdet med naturreservatet Barup Sø. Engene rundt om søen er nemlig helt afhængige af at blive afgræsset, da de ellers gror til med høje græsser og bl.a. bjørneklo.

På et fugtigt engstykke, hvor der tidligere var store problemer med den meget aggressive plante bjørneklo, har et flerårigt samarbejde med Kirkehøjens Limousine betydet at bjørnekloen næsten er væk. I stedet er der fremkommet en artsrig engflora med bl.a. orkideer. Fugleværnsfondens arbejdsgruppe har fremskyndet processen ved at fælde buske og træer, samt gradvist udvide græsningsfolden. 

Information
Fugleværnsfondens stand på Limousinefestivalen ved Barup Sø.