onsdag 4. juli 2007

Afrikanske fugle i Ravnstrup Sø

Et biologisk forskningsprojekt om danske fugle har dokumenteret at flere af sommerens ynglefugle i Ravnstrup Sø vender tilbage efter at have tilbragt vinteren under den afrikanske himmel. En fugl ringmærket med en ring fra Naturhistorisk Museum i Bruxelles blev i weekenden fanget ved Ravnstrup Sø, og vidner om, at vejen mellem yngleområdet i Ravnstrup og overvintringskvarteret i Vestafrika går via Belgien.

af Søren Ferdinand Hansen

I 2006 påbegyndtes et ringmærkningsprojekt i Ravnstrup Sø, der er kendt for sine mange ynglende småfugle. Projektet har til formål at undersøge hvilke småfugle, der yngler i Fugleværnsfondens reservat. Projektet undersøger, hvor stor variationen er fra år til år, hvor mange voksne fugle der er, samt hvor mange unger de får. Nettene, som fuglene fanges i, er placeret på de helt samme steder hvert år, så ved at genfange fuglene, får man viden om fuglenes overlevelse. Fuglene behandles skånsomt og sættes fri efter få minutter i ringmærkerens hænder.

Halvdelen af årets (2007) ynglesæson er nu gået, og nogle af fuglene, der blev mærket i 2006, er blevet fanget igen. ”Det er fascinerende at fange en fugl, som har været en tur i Afrika, siden vi så den sidst i 2006” fortæller projektets leder, biologen Henning Heldbjerg fra Glumsø. Henning og de øvrige ringmærkere har fanget to rørsangere, en tornsanger, en havesanger og fire løvsangere som alle vides at overvintre i Afrika.

”Men vi har selvfølgelig også fanget nogle fuldtids sydsjællændere, som musvit, blåmejse og sumpmejse, der bliver i landet hele året og næppe bevæger sig ret mange kilometer væk fra Ravnstrup Sø” fortæller Henning.

Årligt mærkes cirka 350 fugle af cirka 25 forskellige arter på lokaliteten. De mest almindelige er rørsanger, havesanger, munk og jernspurv.

Rørsanger fra Belgien
Den 1. juli 2007 fløj endnu en af de mange rørsangere fløj i nettet, men denne var speciel, idet den om det ene ben havde en ring sat på et sted i Belgien. ”Zoologisk Museum i København, der er ansvarlig for ringmærkningen i Danmark, har nu fået besked om denne fangst, og de vil så tage kontakt til kollegerne i Belgien for at få de præcise oplysninger om fangsten” fortæller Henning Heldbjerg.

Ringmærkningen i Ravnstrup – og tilsvarende andre fangststeder i Danmark – kan følges på Danmarks Ringmærkerforenings hjemmeside: www.ringmaerkning.dk (Vælg CES for at følge årets fangst – og CES-rapporter for at se en rapport om 2006-fangsten).
 

Information
Succes med genfund af ringmærkede fugle.
Relaterede reservater:
 - Ravnstrup Sø

Relaterede nyheder
 - Tag på fugletur til Ravnstrup sø - nye muligheder for store fugleoplevelser