mandag 21. april 2008

Stormflodsramt vej til fuglereservat endelig genopbygget

Ingen havde vel forestillet sig at stormvarslet den 1. november 2006 betød så voldsomme skader som tilfældet var i Tryggelev Nor på Sydlangeland. Nu, halvandet år efter, er dige og adgangsvej endelig helt på plads, så de besøgende i fulde drag kan nyde foråret i Fugleværnsfondens store reservat på det sydlige Langeland.

af Søren Ferdinand Hansen og Helle Hjorth

Stormskaderne efter stormfloden i de indre sydlige farvande 1/11 2006 var enorme. 150 meter dige og vej ved Tryggelev Nor skyllede væk i løbet af en nat. Da havet endelig trak sig tilbage, kunne man kun komme til reservatets p-plads og de to fugleskjul ved at kravle hen over store huller og sten i det nedbrudte dige.

Efter mange overvejelser besluttede Fugleværnsfonden at bekoste en genopførelse af strandvolden og dermed adgangsvejen til fuglereservatet. Det har været en lang proces med mange involverede parter og det har kostet Fugleværnsfonden mange penge. Noget af et puslespil, og selv om selve diget blev genopbygget i sommeren 2007, er det først nu, at Langeland Kommune har kunnet lægge det sidste lag grus på det smukke stykke vej langs havet til glæde for fuglekiggere og andre naturinteresserede.

”Vi er glade for at vores dejlige område igen er fuldt tilgængeligt for offentligheden” siger Fugleværnsfonden direktør Elise Frydensberg.

STORE FUGLEOPLEVELSER I FORÅRET
Der venter den besøgende store fugleoplevelser i foråret. Havørnen holder i disse dage til i området. Et stort antal grågæs græsser mede deres nyklækkede unger, rørdrummen høres fra rørskoven og alle arter af svømmeænder kan ses i norene.

GUIDET TUR FOR ALLE
På fuglenes dag 25 maj fra kl. 15-17 vil Fugleværnsfondens naturvejleder vise områdets fugleliv frem for alle interesserede.
 

Information