mandag 11. august 2008

Undskyld vi roder! - Nyt publikumsvenligt fugleskjul på vej ved Bøjden Nor

En flok frivillige fuglefolk med hænderne skruet rigtigt på er i denne tid i færd med at renovere det gamle fugleskjul ved Bøjden Nor nær Fåborg.

af Søren Ferdinand Hansen

Det gamle skjul ved Bøjden Nor får sig i denne tid en overhaling. Det er folk fra Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe, der omdanner det gamle skjul fra en mørk og lidt huleagtig oplevelse til et mere lyst og venligt sted at observere norets rige fugleliv.

De gamle smalle kikhuller erstattes af store plexiglasruder, der oven i købet kan sænkes. Det er erfaringen, at fuglene vænner sig til folk i skjulene, så der venter den besøgende store fugleoplevelser. Når skjulet er ombygget ,vil man fra bænken i skjulet få et 180 graders landskabskig til noret.

Bøjden Nor er et moderne fuglereservat med to fantastiske observationsskjul, et afmærket stiforløb, informationsfolder og handicapadgang til det ene skjul. Fra det første skjul, hvor der er handicapadgang, er der gode muligheder for at se flokke af viber og hjejler samt flere andre vadefugle - som f.eks. dobbeltbekkasin - tæt på. Fra skjulet, som i øjeblikket er under renovering, er det særligt andefuglene, der er gode kig til.

I efterårsmånederne er Bøjden Nor en fremragende fuglelokalitet. Hundredevis af andefugle raster i noret. Særligt pibeænder, men også skeand, gråand og krikand i pæne tal. Mange arter af vadefugle kan ses, bl.a. flokke af både almindelig ryle, hjejle og vibe. I krattene langs stien kan der desuden være mange småfugle, der raster på deres træk sydover. Visse dage kan buskene ved naturstien være fyldt med rødhalse og brogede fluesnappere.

Fuglelivet og det nyrenoverede skjul kan opleves, når Fugleværnsfondens frivillige gruppe afholder offentlig fugletur den 7/9 kl. 10-12.00 

Information
Ordnung muß sein!
Der måles op
Så borer vi!
En god efterårslokalitet
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor

Relaterede nyheder
 - Total ansigtsløftning til Bøjden Nors gamle fugleskjul