onsdag 20. august 2008

Store naturoplevelser venter i Sølsted Mose

Tirsdag eftermiddag indviede Tønders borgmester Vagn Therkel Pedersen to nye fugleobservationsplatforme i Fugleværnsfondens reservat nord for Tønder

af Ingrid Hostrup

Det er nu blevet nemmere at opleve Sølsted Moses spændende fugleliv. To gangbroer på henholdsvis 40 og 115 meters længde, som fører fra mosens pilekrat ud til to udsigtsplatforme blev indviet tirsdag. Her fra har man har et flot udsyn over dele af mosen og kan nyde mosens unikke fugleliv i ro og fred.

FOR BÅDE TURISTER OG LOKALE
Fugleværnsfondens formand Martin Iversen kunne – trods de stride regnbyger - byde næsten 60 gæster velkommen ved at fortælle om Fugleværnsfondens projekt Fugle for Folket.
”Vores formål er at beskytte fuglene, men med dette projekt ønsker vi også at bringe naturen tættere på os mennesker. Herved øger vi bevidstheden om det, vi i Fugleværnsfonden brænder for.”

”Sølsted Mose er ægte naturperle, som værdsættes af mange, og som er med til at sætte Tønder Kommune på landkortet”, fortsatte Tønders borgmester Vagn Therkel Pedersen.
”Et naturområde med gode faciliteter for de besøgende betyder meget for både turister og lokale”.

FLOTTE FACILITETER
Ud over de to observationsplatforme med tilhørende gangbroer har Fugleværnsfonden markeret en ca. 2,5 km lang natursti med nye piktogramstolper, der guider de besøgende rundt i reservatet. En ny folder fortæller om naturen og fuglene langs vandrestien. P-pladsen er blevet udvidet, og der er opsat et nyt planche-halvtag med kort og nyttige informationer om reservatet og dets fugleliv.

OPLEV SJÆLDNE ARTER
I Sølsted Mose kan man bl.a. opleve ynglende traner og fyrremejser og i den kommende tid store stæreflokke og svaler. Derudover er Sølsted Mose det eneste kendte levested i Danmark for den udryddelsestruede fisk, dyndsmerling, og den ekstremt sjældne orkide, mos-gøgeurt.
De nye faciliteter er del af Fugleværnsfondens 5-årige formidlings¬projekt, Projekt Fugle for Folket, som er finansieret med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond. 

Information
Fugleværnsfondens formand
Tønder Kommunes borgmester
Der klappes
Gæster i mosen
Tre knægte
Om projektet
Brede smil
Så bryder regnen løs
Den skønne mose
Mosens naturplejere
Pavillongonggong
Der langes til fadene!
Fugleværnsfondens nyeste arbejdsgruppe
Masser af planer!
Relaterede reservater:
 - Sølsted Mose

Relaterede nyheder
 - Millionarv går ubeskåret til Fugleværnsfonden