tirsdag 11. november 2008

Projekt Engfugle Nyord – Ornitologer på frivilligt arbejde i ruskvejr for engfuglene

For at skabe en optimale forhold for engfuglene er der skabt afgræsning på en 3 km lang kystbræmme på Nyord. Hegnene er udsat for højvande og må derfor nedtages før vinteren. Se fotos af det skrappe hegnsteam.

af Søren Ferdinand Hansen

Mandag den 10/11 fik Fugleværnsfondens frivillige hjælpere nedtaget det såkaldte strandhegn på en godt 3 km lang strækning. Arbejdet blev gennemført i et samarbejde med en skovløber fra Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm, landmand Henning Hansen Østmøn, og med assistance fra PODA hegn.

Strandhegnet er sat således at det står med ”fødderne” i vand, og det er derfor nødvendigt at tage det ned før vinterens højvander.

LIVSVIGTIG OVERGANGSZONE
Den udsatte placering er valgt, fordi det giver kvæget mulighed for at afgræsse den mudrede zone mellem strandengene og det omgivende fladvand. Denne zone er meget værdifuld for engfuglene og deres unger. Uden for yngletiden er det et meget vigtigt rasteområde for bekkasiner og mange andefugle. Uden afgræsning gror overgangszonen til med tagrør og mister sin værdi for engfuglene.

FONDSMIDLER
Fugleværnsfonden har arbejdet med afgræsning af denne kystbræmme igennem de sidste ti år. Først i de senere år er der via midler fra EU LIFE projekt, Støtte fra Skov- og Naturstyrelsens engfuglepulje og senest via private fondsmidler indsamlet i Fugleværnsfondens eget ”Projekt Eng” sikret en indhegning, der giver en optimal pleje af disse vigtige kystbræmmer.

FEM TIMER I VAND TIL KNÆENE
Mandagens hegnsnedtagning foregik i en strid vind fra syd, som startede som kuling, men som heldigvis aftog lidt i dagens løb. I perioder blev de frivillige ornitologer udsat for både hagl og styrtregn. Aflysning var dog ikke på tale, for vindretningen betød, at der var lavvande omkring Nyord. Lavvandet er en forudsætning for at hegnet kan bjærges, idet det meget tunge arbejde kun kan udføres, hvis der kan køre en lille 4 hjuls motorcykel (ATV) ved siden af hegnslinien. Efter 5 timer i mudder og vand til knæene var det derfor en flok trætte engfuglehjælpere, der med god samvittighed kunne tage waders og huer af, og modtage en stor tak for indsatsen fra Fugleværnsfondens biolog.

I marts måned trækkes der igen i waders, så hegnet kan sættes op i god tid inden græsningssæsonen 2009..

 

Information
Gennem vand og mudder
Uden vogn går det ikke
Et par seje karle
Hegnsteam Nyord
Relaterede reservater:
 - Nyord Enge

Relaterede nyheder
 - Håndsrækning til de truede engfugle
 - Fuglekiggere og jægere indgår samarbejdsaftale på Nyord