fredag 5. december 2008

Gæst ved Ravnstrup Sø skudt i Portugal - en anden dræbt af bil efter hjemkomst fra Afrika

Et ringmærkningsprojekt har afsløret ny fascinerende og dramatisk viden om fuglene fra Fugleværnsfondens reservat Ravnstrup Sø på Sydsjælland.

af Søren Ferdinand Hansen

Ravnstrup Sø er om efteråret et rigtig godt sted at kigge på de forskellige arter af drosler, vi har i Danmark. Sangdrosler, solsorte, sjaggere og vindrosler kan ses i store tal i krattene rundt om søen.
Den 5. oktober 2007 ringmærkede Henning Heldbjerg en vindrossel i Ravnstrup Sø. Fuglen fik en lille ring på det ene ben med nummeret Copenhagen 8180869.

Godt et år senere modtager Henning nyt om fuglen. Ikke godt nyt skal det vise sig, for den er nemlig blev skudt af en jæger i Portugal. På 4 måneder og 12 dage var fuglen trukket 2.300 km til området Carvalhal do Pombo nord for byen Torres Novas i Portugal. Området består af spredte plantager, formodentlig oliven og citrusfrugter. Jægeren har heldigvis afleveret ringen til zoologisk museum i Portugal, som har sendt beskeden til Danmark.

Nogle vindrosler overvinter i Danmark, mens mange trækker mod sydvest til det sydvestlige Europa.

”Det er første gang, at vi har fået en melding fra udlandet om en af de fugle, vi har mærket i Ravnstrup Sø” fortæller Henning Heldbjerg og fortsætter: ”Selvom det er trist, at fuglen blev skudt, så er det alligevel fascinerende at tænke på, at de fugle vi ser ude i Ravnstrup Sø om efteråret få måneder senere er trukket så langt væk”.

Vindroslen er totalfredet i Danmark, men det er en kendt sag, at sådanne fugle jages i det sydlige Europa. I det sydlige Frankrig og i Belgien er der således tradition for at skyde drosler. På en ø som Malta skydes store mængder af fugle, og internationale fugleorganisationer, herunder DOF, har i årevis forsøgt at få jagten på Malta til at følge internationale standarder. Her er det ikke blot småfugle, men også hvepsevåger, storke, fiskeørne - kort sagt alt, hvad der flyver – der bliver skudt.

NATTERGAL DRÆBT AF BIL EFTER FLYVETUR PÅ 8.000 KM
En anden dramatisk historie udspillede sig i forsommeren 2008. En nattergal ringmærket i Ravnstrup Sø 2007 vendte tilbage efter at have været i Afrika om vinteren. Fuglen overvintrer i det sydøstlige Afrika. En samlet flyvetur på ca.16.000 km. Efter den ekstremt lange flyvetur blev fuglen imidlertid kørt ned af en bil på Trælløsevej mellem Skelby og Herlufmagle. Sort uheld må man sige.

Ud over den uheldige vindrossel og nattergal, så har ringmærkningsgruppen ved Ravnstrup Sø både i 2007 og 2008 fanget to rørsangere, der har været mere heldige. Fuglene er mærket i Belgien, hvor de er fanget på trækket til det vestlige Afrika. Det vil sige, at de har ynglet i Ravnstrup Sø i både 2007 og 2008 og altså været i Afrika syd for Sahara mindst to gange. Samlet flyvetur: minimum 40.000 km.
 

Information
Ringmærkeren
Vindroslen, før den blev skudt!
Relaterede reservater:
 - Ravnstrup Sø

Relaterede nyheder
 - Slut med mudret sti ved Ravnstrup Sø
 - Høet høstet med le ved Ravnstrup Sø