mandag 16. februar 2009

Millionarv går ubeskåret til Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden og dens reservater er i denne tid genstand for stor interesse fra pressens side. Årsagen er en kærkommen arv fra en kvinde, der elskede fuglene.

Liselotte Selbiger var et af de ældste medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF), da hun for et års tid siden døde, 101 år gammel. 
Hun efterlader foreningen en arv på omkring en million kroner. 
Fru Selbiger brændte især for de små fugle, der bragte hende tilbage til barndommens land med deres vimse bevægelser og smukke sang.

I sit testamente ønskede hun at "midlerne skal anvendes til oprettelse og pleje af reservater til fuglebeskyttelse". Dansk Ornitologisk Forening giver derfor arven videre til Fugleværnsfonden, som har til formål at skabe fristeder til Danmarks fugle og råder over 20 reservater. De to reservater, der skal nyde godt af pengene, er Sølsted Mose i Sydvestjylland og Saksfjed/Hyllekrog på Lolland. Begge steder er der planlagt naturgenopretninger.

INGEN BOAFGIFT
Alle donationer til Fugleværnsfonden er fritaget for boafgift, og dermed kommer arven fuglesagen til gode, fuldstændig ubeskåret.
Læs mere om arv i linket til højre.