mandag 2. marts 2009

Hærværk på helt nyt kreaturhegn i Nivå Bugten

Det helt nye hegn omkring Fugleværnsfondens reservat ved Nivå Tangen er i den forgangne weekend blevet klippet over tre forskellige steder. Hegnet er etableret for at forhindre de kommende ”naturplejere” – køerne – i at slippe ud på Strandvejen, hvor de vil kunne være til stor fare for trafikanterne og sig selv. Fugleværnsfonden ønsker dialog frem for destruktion.

af Ingrid Hostrup Petersen

Det kræver sin mand og en meget kraftig tang, at klippe trådene i det nyetablerede kreaturhegn på det nye fuglereservat ved Nivåtangen over. Ikke desto mindre er det sket hele tre steder i sidste weekend.
Fugleværnsfondens direktør, Elise Frydensberg, er meget ærgerlig over fremgangsmåden.
”Vi vil gerne være i dialog med lokalbefolkningen, og man er velkommen til at kontakte Fugleværnsfonden, hvis der er spørgsmål, der skal vendes”, siger hun.
Ved stien ud på tangen sættes klaplåger i hegnet, så adgangen stadig er fri. Det er samtidig hensigten at lave en trampesti fra foden af tangen, langs Nivåens bred og tilbage til Strandvejen. Også her sættes der klaplåger i. Trampestien vil forbedre adgangsforholdene og give den naturinteresserede nye, dejlige oplevelsesmuligheder. Viser det sig, at stien bliver for mudret, vil den med tiden blive forbedret med gangbrædder på de mest mudrede stykker.

Elise Frydensberg fortsætter:
”Vi håber på forståelse for planerne og de nødvendige tiltag for plejen, - planer som vi i øvrigt har udarbejdet i et godt samarbejde med Fredensborg Kommune.
Hvorfor hegn?
Det blot én uge gamle hegn er allerede mandag blevet repareret. Det er opsat omkring ca. 7 ha af arealet med henblik på den kommende afgræsning. En afgræsning, som er nødvendig for at området efterhånden kan fremstå som endnu mere attraktivt for utallige fuglearter - og dermed for alle fugleinteresserede. Køerne skal sættes ud i begyndelsen af maj måned, og der skal strøm i hegnet. Man kan nemt forestille sig, hvad der kunne ske af ulykker på mennesker, dyr og biler, hvis de slipper ud på Strandvejen.

FRIVILLIG ARBEJDSGRUPPE KNOKLER
Fugleværnsfonden har etableret en frivillig arbejdsgruppe bestående af engagerede borgere i området omkring bugten. De havde netop haft arbejdsdag lørdag, hvor de fortsatte deres ihærdige arbejde med at forskønne området med alt lige fra indsamling af dynger af henkastet affald til fjernelse af jernstænger og opsætning af små piktogrammer – samlet på én træstolpe. Arbejdsgruppen beklager også hærværket, som altså er begået, efter at de forlod området lørdag.

KOMMENDE AKTIVITETER FOR FUGLE- OG NATURELSKERE
Den lokale arbejdsgruppe indbyder til Åbent Hus i reservatet allerede om et par uger, første gang således søndag den 15. marts kl. 8-12. Alle er velkomne, og det samme gælder til en lang række af spændende fuglestemmeture, som naturvejleder Allan Gudio Nielsen indleder onsdag den 6. maj kl. 10.30-13. Læs mere om dette på www.fugleværnsfonden.dk

FINANCIERING
15. Juni Fonden har sammen med det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri støttet naturgenopretnings- og formidlingsprojektet i Nivå Bugt Strandenge.