lørdag 21. marts 2009

Fin formiddag ved Nivå Bugt

Omkring 70 gæster fra nærmeste omegn besøgte den frivillige arbejdsgruppe ved Nivå Bugt til det første Åbent-hus arrangement i Fugleværnsfondens nyeste reservat.

af Helle Hjorth

En mindre del erfarne fuglekiggere, men absolut flest “almindeligt naturinteresserede” var troppet op om formiddagen søndag den 15. marts 2009.

De 10 personer fra arbejdsgruppen stod parat med teleskoper, og svar på spørgsmål om fugle og naturpleje i området. 2 røde glenter trak mod nord og det var omtrent dagens fuglemæssige højdepunkt. De besøgende var også mest interesserede i at høre om de fremtidige planer for fuglereservatet.

LYSÅBEN STRANDENG
Strandengen ved Nivå Bugt er fornylig blevet ryddet for noget af den rørskov, der havde taget overhånd og havde dækket engen helt op til Strandvejen. Der er nu opsat kreaturhegn, så græssende dyr kan genskabe den lysåbne strandeng, og give plads for de trængte engfugle. Man bevarer naturligvis en del af rørskoven. Klaplåger i hegnet skal sikre publikums fortsatte adgang til området.

Rydningen kan umiddelbart virke hårdhændet, men fra andre lignende projekter har Fugleværnsfonden erfaring for at den genskabte strandeng allerede i løbet af en enkelt sæson fremstår frisk og grøn, og til langt større glæde for fugle såvel som for folk.