mandag 15. juni 2009

Livlige køer på græs i Nivå Bugt Strandenge

Seks kvier blev torsdag lukket ud i de nye indhegninger ved Nivå Bugt. Inden kvierne var faldet til ro i deres nye fold, endte de på den forkerte side af hegnet - i Øresund.

af Søren Ferdinand Hansen

Nu er afgræsningen af strandengene i Nivå Bugt i gang. Seks nye høveder af racen Simmental blev torsdag lukket på græs. De begyndte straks på ungdommelig vis at udforske folden, og i deres iver kom de desværre på den forkerte side af hegnet.

Badeturen sluttede dog forholdsvis hurtigt, og kvierne er nu på plads i folden igen.

Som race er Simmental ellers karakteriseret med et særdeles godt og roligt temperament. Kvierne får nu lidt ro et par dage i et mindre område, inden de igen lukkes ind i den store fold. Samtidig forbedres hegningen mod stranden, så de ikke så let kan løbe under hegnet.

Fugleværnsfonden er meget glade for, at det nu er lykkedes at få afgræsning på 17 ha strandeng i Nivåbugten. Dette lader sig gøre, efter at der er indgået et særdeles konstruktivt samarbejde om afgræsningen med nabolodsejeren på Lyngebækgård samt med Skov- og Naturstyrelsen, Øresund.

Ud over de seks kvier græsser også fire stykker højlandskvæg på Strandengene.

FINANCIERING
15. Juni Fonden har sammen med det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri støttet naturgenopretnings- og formidlingsprojektet i Nivå Bugt Strandenge. 

Information
Vi smutter lige forbi her!
Ikke se, ikke høre..
Og så til søs!
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt

Relaterede nyheder
 - Fuglelivet boomer i sommervarmen ved Nivå
 - Ud af byrådssalen, op i sadlen!
 - Fin formiddag ved Nivå Bugt
 - Hærværk på helt nyt kreaturhegn i Nivå Bugten