onsdag 29. juli 2009

Fuglelivet boomer i sommervarmen ved Nivå

Fuglelivet ved tangen i Nivåbugten er netop nu mere imponerende end i mange år. Vadefugle i deres smukkeste sommerdragt, terner og små nuttede skalleslugerunger - og langs naturstien er der et sjældent mylder af sommerfugle. Herlighederne skyldes overvejende, at de besøgende i stigende grad viser hensyn til fuglene.

af Søren Ferdinand Hansen og Ingrid Hostrup

Nivå tangen har nu i et år været under Fugleværnsfondens beskyttende vinger, og lokale fugleelskere fortæller begejstret, at reservatet virker efter hensigten. Der har i mange år ikke været så mange fugle som netop i denne tid. Det skyldes først og fremmest, at tiltagene omkring indhegning samt oplysning om at vise hensyn til fuglelivet er blevet så godt modtaget, at de besøgende giver fuglene fred.

VADEFUGLE I SMUKKE FARVER
Selv om højsommeren er over os, er vadefugletrækket mod syd allerede begyndt. De fugle, der trækker først, er hunner i deres smukke yngledragt. Læg derfor turen forbi reservatet nu og oplev orangerøde islandske ryler, kobberfarvede kobbersnepper, smukke sortgrå strandhjejler, regnspover, strandskader, sandløbere og endelig de almindelige ryler med deres smukke knaldsorte bugskjold. Fuglene kan iagttages fra publikumsarealet for enden af krattet på tangen, hvor der er i øvrigt ofte er venlige ornitologer, som med glæde deler ud af deres viden om fuglelivet - det er bare om at spørge.
Fuglene er på træk fra højarktiske områder til deres vinterkvarterer og har derfor hårdt brug for fred til at kunne optanke energi på lavvandede områder. Netop området ved Nivå Tangen er det eneste af den art på Øresundskysten.

HAVTERNER PÅ RAST
På den sidste onsdag formiddag i juli var der samtidig med de mange vadefugle et imponerende leben af havterner. Fuglene kom ind fra Øresund, rastede på stenrækken, hvorefter de fortsatte trækket direkte mod vest. Det er et sjældent fænomen at opleve et så stort ternetræk ind over land, over 300 terner kunne opleves på tangen. Havternen er den fugl i verden, der udfører det mest imponerede træk. Den trækker fra de arktiske områder i nord, hvor den yngler - til de artiske områder ved sydpolen. Ikke underligt at den tager et tiltrængt hvil ved Nivåbugten.

SOMMERFUGLE VED NATURSTIEN
I kanten af naturstien sås samme formiddag et usædvanligt stort antal sommerfugle på ganske nært hold. Dagpåfugleøje og tidselsommerfugl søgte nektar på planterne hjortetrøst, tidsler og rejnfan. Tidselsommerfuglen er faktisk også en ”trækfugl”, idet den ikke overvinter i Danmark, men trækker til sydlige himmelstrøg i Nordafrika.

Du kan finde flere oplysninger om fuglene ved Nivå bugten – og de helt aktuelle iagttagelser - ved at besøge Fugleværnsfondens hjemmeside: www.fuglevaernsfonden.dk

FINANCIERING
15. Juni Fonden har sammen med det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri støttet naturgenopretnings- og formidlingsprojektet i Nivå Bugt Strandenge. 

Information
Strandskader
Sommerfugleland
Tidselsommerfugl
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt

Relaterede nyheder
 - Livlige køer på græs i Nivå Bugt Strandenge
 - Ud af byrådssalen, op i sadlen!
 - Fin formiddag ved Nivå Bugt

Relaterede links
 - Læs mere om naturplejen her