tirsdag 11. juni 2024

Hellere en ynglefugl i nettet end ti trækfugle i kikkerten

I podcasten Fugle af Glæde er vi stået tidligt op for at tage med Amanda Johannisson til Vestamager, hvor hun ringmærker ynglefugle.

I løbet af morgenen ringmærker Amanda Johannisson bl.a. fluesnappere, dompapper og løvsangere på et såkaldt ”Constant Effort Site”.

Ved hjælp af ringmærkernes arbejde får vi viden om mange forskellige spørgsmål såsom, hvor mange der overlever fra år til år, hvor stor en del der vender tilbage til samme sted, som de er klækket, samt viden om de forskellige arters ynglesucces.

Lyt med: