Opbygning af Svensk Tråd Hæs

Tekst og foto: Arne Laursen

På tegningen, som du kan se her, er vist hvordan hæsset opbygges. I det følgende videregives de erfaringer, vi har høstet med hæsset ved det vestlige fugletårn ved Gundsømagle Sø. Som det fremgår af tegningen, er de anvendte rafter placeret i to parallelle rækker med en indbyrdes afstand af 300 mm.

Efterhånden som hæsset belastes, vil toppen af rafterne i de to rækker blive presset ind mod en fælles midtlinje, så formen på hæsset, set fra enden, vil danne en trekant. Denne konstruktion gør hæsset meget modstandsdygtig mod vindpres. En anden fordel ved hæsset er, at det i modsætning til de fleste andre tørrestativer ikke kræver, at græsset først skal tørre på jorden i en periode, før det kan anbringes på hæsset. Så de mennesker, der har udviklet hæsset for mere end hundrede år siden, har tænkt sig godt om.

Som angivet på tegningen skal hullerne for rafterne bores med et pælebor. Hvis jorden, som det var tilfældet hos os, er meget stenet er det et brydsomt arbejde, som man bestemt ikke har lyst til at udføre mere end en gang. Så vi vil anbefale, at man finder en placering for hæsset midt i området, som man skønner, også skal bruges fremover.

Når man så fjerner hæsset, efter at høet er kørt ind, og rafterne skal opbevares under tag uden for sæsonen, kan man i hullerne i jorden anbringe propper af 600 mm lange rundstokke. Bores der et ø 10mm hul i den ene ende af rundstokkene, vil de være lette at trække op med en krog den følgende sommer. Krogen kan for eksempel bukkes af et stykke ø 8mm armeringsjern som vist. Det vil så kun være en smule løs jord, der skal fjernes fra hullet. For at markere hvor langt rafterne skal i jorden, kan der skrues en rustfri skrue ind i raften 600 mm fra bunden. Skruehovedet vil så være ud for jordoverfladen, når raften er i rette dybde. Der er ingen grund til at stampe jord fast om rafterne.

På tegningen er vist, at hegnstråden er viklet en gang rundt om hver rafte. Ønsker man en nemmere fastgørelse af tråden til rafterne. kan man bukke holdere, for eksempel omkring skaftet på et ø10mm bor, af hullet, varmforzinket båndstål 20x1,5 mm fra nærmeste byggemarked. På billedet er vist en sådan holder skruet fast med en 5x40 beslags skrue. Uden for brug kan trådene for eksempel opbevares på en slangevogn. En sådan fås ofte billigt på udsalg.

Da halvdelen af det græs der hænges på tråden nærmest de to yderst rafter, ikke er afbalanceret af græs på den anden side af raften, skal disse to rafter afstives med en skrå tråd fastgjort til en nedgrave stolpe. Stolpen kan yderligere sikres med et bræt på tværs under jordoverfladen. Da det vil være en fordel, at lade disse to stolper forblive på stedet, bør de laves af materiale, der er egnet hertil. Anbringes lapper af elefanttape omkring de to skrå tråde, mindskes risikoen for at støde ind i dem.