Udskriv

Byg dine helt egne professionelle redekasser 

Der er god mening i at hjælpe fuglene lidt på vej med at finde egnede redesteder.

Redekasserne i vejledningerne her nedenfor har en god holdbarhed og kan nemt tømmes ved at trække låsesømmet ud og vippe forpladen med redehullet op. Når redekassen sømmes op på et træ, hamres sømmene kun halvt i, så redekassen kan glide ud ad sømmene, efterhånden som træet vokser i diameter. 

Materialetegning og samleanvisning:

Mejsekasse materialer

Mejsekasse samleanvisning

Stærekasse materialer

Stærekasse samleanvisning

Stærekasser
Stæren yngler gerne i redekasser. I naturen yngler den mest i huller i gamle træer, men da de kan være en mangelvare, kan du give stæren en hånd ved at sætte en stærekasse op. På den måde kan stæren faktisk også hjælpe dig og din have, ved at fjerne de insekter, der skader din græsplæne. Stærene elsker især de stankelbenslarver og gåsebillelarver, der lever af græsrødder, og stærene spiser også gerne de voksne gåsebiller.

Hvis du vil lave en stærekasse, så brug brædder af ikke-imprægneret træ – fx fyr, gran eller lærk.

Brug galvaniseret søm eller skruer (hvis du bruger skruer, så vær forsigtig eller bor evt. for, så træet ikke flækker)

Stæren yngler Stære lægger deres æg fra april til juni. De lægger omkring 4-6 æg, som ruges ud i løbet af 12-13 dage og efter 20-22 dage forlader ungerne reden.

Det kan være en hjælp for stærene at rense redekassen i sensommeren når stæren har forladt den, så den er klar og frisk til stærene næste forår. Da der er mangel på egnede redesteder for stære, er de ikke så kritiske med hvor kassen hænger. De foretrækker dog at kassen er i nogle meters højde og med fri indflyvning.

Stære er sociale fugle, som gerne yngler tæt sammen så chancen for at opdage katte, rovfugle og andre rovdyr bliver større. De er dog også territoriale, og derfor bør kasserne ikke opsættes så tæt, at de komemr til at bruge mere energi på at strides med naboen.

Str-ved-redekasse Farstrup IMG 9879 16

Foto: Stær ved redekasse af Albert Steen Hansen