Åbent Hus i Nivå Bugt Strandenge
søndag 23. april 2017 kl. 10:00 - 13:00

På denne årstid er bugten typisk præget af mange gravænder, ederfugle, andre andefugle og af rastende vadefugle. Der er også mulighed for trækkende rovfugle.

Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.

Turleder: Medlemmer af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe er til stede på tangen med kikkerter og teleskoper og hjælper til med artsbestemmelse.

Reservat: læs mere om Nivå Bugt her