Fugletur til Agerø
lørdag 20. maj 2017 kl. 10:00 - ca. 12:00

Der er oftest mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst. Besøg i Fugleværnsfondens reservat, endvidere Østagerø og muligvis Sydagerø. De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende.

Mødested: P-pladsen umiddelbar efter Agerøvej 23 (Dæmningen), senere P-pladsen ved nr. 32.

Turleder: Erling Andersen og Hans Dahlgaard.

Reservat: læs mere om Agerø, Mors her