Fuglenes Dag – Stubbe Sø
søndag 28. maj 2017 kl. 08:00 - ca. 11:00

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.

Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by.

Turleder: Peter Lange.

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her