Fugletur ved Stubbe Sø
søndag 11. juni 2017 kl. 10:00 - 13:00

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.

Mødested: P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her