Vilde Blomsters Dag ved Gundsømagle Sø
søndag 18. juni 2017 kl. 10:00 - ca. 12:00

Vi går hen til Hove Å og følger den på nordsiden af søens østlige ende. Her kan vi se alle de karakteristiske arter fra kærmose, rørsump og ellesump – og der er også mulighed for at se gøgeurter. Vi ser selvfølgelig også efter de fugle, der kommer forbi, og hører om fredning og forvaltning af Fugleværnsfondens sø. Kom i vandtæt fodtøj og medtag lidt at drikke.
Turen arrangeres i samarbejde med Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforenings Roskilde-afdeling.


Mødested: Østrup trafikplads (busholdeplads) i Østrup (gode busforbindelser hertil).

Turleder: Biolog Claus Helweg Ovesen.

Reservat: læs mere om Gundsømagle Sø her