Sommeraften ved Nivå Bugt Strandenge
torsdag 20. juli 2017 kl. 19:00 - ca. 21:00

På denne tid af året – og dagen – ses de rastende vadefugle, andefugle og terner meget fint fra fugletårnet. I skumringen er der mulighed for flagermus på insektjagt over rørskoven. Tag aftenkaffen med!

Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge.

Turleder: Medlemmer af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe er til stede på tangen med kikkerter og teleskoper og hjælper til med artsbestemmelse.

Reservat: læs mere om Nivå Bugt her