Hvepsevågens Dag – Nyord Enge
søndag 27. august 2017 kl. 10:00 - ca. 13:00

Nyord er ikke kendt for det store hvepsevågetræk, men lidt skal der nok komme forbi i løbet af dagen. Og så er der jo alt det andet. Nyord er et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem overvintringsområderne i syd og yngleområderne i nord, og store flokke af ænder, gæs og vadefugle kan opleves på engene og havet omkring, og så er luften fuld af svaler!

Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord.

Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Nyord.

Reservat: læs mere om Nyord Enge her