Fugletræk over Gulstav Mose
lørdag 16. september 2017 kl. 10:00 - ca. 13:00

I Fugleværnsfondens lille reservat på Sydlangeland og i de nærliggende gærdselskove raster i denne tid mange småfugle, inden turen går videre sydover. Efter et besøg i reservatets fugletårn lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, er der her gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk.

Mødested: P-pladsen ved Gulstav Mose.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

Reservat: læs mere om Gulstav Mose her