De Vilde Blomsters Dag i Saksfjed
søndag 17. juni 2018 kl. 10:00 - ca. 13:00

I forbindelse med De Vilde Blomsters Dag i Norden, arrangeres en tur til nogle af de nye naturområder, den såkaldte erstatningsnatur, som er etableret i området i forbindelse Femern Bælt projektet. Vi besøger også nogle af de arealer i inddæmningen som er ejet af Fugleværnsfonden. Der er bl.a. en bestand af orkidéen bakkegøgelilje og den fredede kongebregne og som noget meget glædeligt nyt, er der nu også fremkommet en meget stor bestand af den lille kødædende plante rundbladet soldug. Turen afsluttes med et besøg på Lyttesholm Naturcenter, hvor vi kan indtage vores medbragte frokost. Der er mulighed for at købe en kop kaffe på Lyttesholm.

Arrangør: Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Fugleværnsfonden, Lyttesholm Naturcenter og Naturvejledningen i Lolland Kommune.

Bemærk: Deltagergebyr: 20 kr.Mødested: Lyttesholm, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby.

Turleder: Naturvejleder Uffe Nielsen, Lolland Kommune

Reservat: læs mere om Hyllekrog-Saksfjed her