Stormengene kalder: Højsæson for vadefugle
søndag 19. august 2018 kl. 09:00 - ca. 13:00

Vadefugletrækket er i fuld gang, så der venter os fugle i tusindvis, når vi tager en gåtur ved Stormengene på sydspidsen af Rømø. Måske hele Danmarks bestand af hvidbrystede præstekraver. Vi kan også være heldige at se nogle af verdens bedste flyvere, ternerne, samt spændende småfugle, der raster i krattene.
Inde på engene er blomstringen af den smukke klokkeensian på sit højeste, mens mange andre planter lyser op med deres farvestrålende blomster. Vi regner med at være færdige kl 13-14

Mødested: P-plads for enden af Stormengevej/Rimmevej ved Stormengene.

Turleder: Martin Iversen.

Reservat: læs mere om Stormengene her