Åbent Hus i Nivå Bugt Strandenge – Naturens Dag
søndag 9. september 2018 kl. 10:00 - ca. 13:00

Mange ande- og vadefuglearter raster i bugten, og der er mulighed for trækkende rovfugle og med held traner. Isfuglen, som yngler i området, ses ofte sidde på stenene ud for fugletårnet eller fiskende i bugten. Måske den viser sig frem her på Naturens Dag!

Mødested: Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge

Turleder: Medlemmer af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe er til stede på tangen med kikkerter og teleskoper og hjælper til med artsbestemmelse.

Reservat: læs mere om Nivå Bugt her